wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Rozpoczęcie spotkań w ramach Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla III tury uczestników

26 wrzesień 2022

Informujemy, iż rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym dla trzeciej tury zrekrutowanych uczestników. Spotkania mają na celu diagnozę sytuacji zawodowej oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

 

Wyniki rekrutacji III tura

19 wrzesień 2022

W związku z zakończoną rekrutacją III tury uczestników przedstawiamy jej wyniki.

Do pobrania:

Lista kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

Przedłużenie III tury rekrutacji

12 wrzesień 2022

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu (III tura) zostaje wydłużona do dnia 16.09.2022 r.

 

Rozpoczęcie III tury rekrutacji

02 wrzesień 2022

Informujemy, iż od dnia 5 września 2022 r. rozpoczynamy kolejną turę rekrutacji. Planowany okres przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych to 05.09.2022 r. - 9.09.2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu lub w zakładce Do pobrania.