wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Szkolenie czas start!

13 lipiec 2022

W związku z drugą turą uczestników, którzy rozpoczęli udział w projekcie, rozpoczynamy realizację kolejnego szkolenia. Od 14 do 27 lipca zapraszamy na szkolenie Pracownik gospodarczy do Nowej Sarzynie.

 

Rozpoczęcie realizacji Grupowego Poradnictwa Zawodowego - II tura

01 lipiec 2022

Informujemy, że w dniach 4 i 5 lipca realizowane będą warsztaty w ramach grupowego poradnictwa zawodowego.

 

Rozpoczęcie spotkań w ramach Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla II tury uczestników

27 czerwiec 2022

Informujemy, iż rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym dla drugiej tury zrekrutowanych uczestników. Spotkania mają na celu diagnozę sytuacji zawodowej oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

 

Wyniki rekrutacji II tura

17 czerwiec 2022

W związku z zakończoną rekrutacją II tury uczestników przedstawiamy jej wyniki.

Do pobrania:

Lista kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie