wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Rozpoczęcie spotkań w ramach Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla I tury uczestników

20 kwiecień 2022

Informujemy, iż rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym dla pierwszej tury zrekrutowanych uczestników. Spotkania mają na celu diagnozę sytuacji zawodowej oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

Wyniki rekrutacji

20 kwiecień 2022

W związku z zakończoną rekrutacją przedstawiamy jej wyniki.

Przedłużenie rekrutacji

31 marzec 2022

Informujemy, iż rekrutacja do projektu (I tura) zostaje wydłużona do dnia 08.04.2022 r.

Rozpoczęcie I tury rekrutacji

18 marzec 2022

Informujemy, iż od dnia 18 marca rozpoczynamy rekrutację. Planowany okres I tury rekrutacji to 18.03.2022 r. - 31.03.2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rektutacyjnych dostępnych w biurze projektu lub w zakładce Do pobrania.