wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Przedłużenie II tury rekrutacji

10 czerwiec 2022

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu (II tura) zostaje wydłużona do dnia 15.06.2022 r.

Rozpoczęcie II tury rekrutacji

06 czerwiec 2022

Informujemy, iż od dnia 6 czerwca rozpoczynamy rekrutację. Planowany okres II tury rekrutacji to 06.06.2022 r. - 10.06.2022 r.

Rozpoczynamy realizację szkoleń

20 maj 2022

Informujemy, iż został wyłoniony wykonawca na realizację szkoleń, w związku z czym od 23 maja będą prowadzone następujące szkolenia:

1. Pracownik administracyjno-biurowy w Przemyślu

2. Pracownik gospodarczy w Nowej Sarzynie

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom życzymy owocnej nauki.

 

Rozpoczęcie realizacji Grupowego Poradnictwa Zawodowego - I tura

02 maj 2022

Informujemy, że w dniach 4 i 9 maja realizowane będą warsztaty w ramach grupowego poradnictwa zawodowego.