wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Harmonogram działań

Szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie Kierunek Praca

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 04.07.2022 - 15.07.2022
- aktualizacja

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 20.04.2022 - 20.05.2022
- aktualizacja

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 23.05.2022 - 03.06.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 23.05.2022 - 03.06.2022
- aktualizacja z dnia 25.05.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 06.06.2022 - 17.06.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 06.06.2022 - 17.06.2022
- aktualizacja z dnia 13.05.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 20.06.2022 - 01.07.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 20.06.2022 - 01.07.2022
- aktualizacja

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 04.07.2022 - 15.07.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 18.07.2022 - 29.07.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 18.07.2022 - 29.07.2022 - aktualizacja z dnia 21.07.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.08.2022 - 12.08.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 16.08.2022 - 02.09.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 16.08.2022 - 02.09.2022 - aktualizacja z dnia 29.08.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 05.09.2022 - 16.09.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 19.09.2022 - 30.09.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 19.09.2022 - 30.09.2022 - aktualizacja z dnia 22.09.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 03.10.2022 - 14.10.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 17.10.2022 - 31.10.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.11.2022 - 11.11.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 14.11.2022 - 02.12.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 14.11.2022 - 02.12.2022 - aktualizacja z dnia 24.11.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 5.12.2022 - 30.12.2022

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 02.01.2023 - 31.01.2023

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.02.2023 - 28.02.2023

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.02.2023 - 28.02.2023 - aktualizacja

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.03.2023 - 31.03.2023

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.03.2023 - 31.03.2023 - aktualizacja

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.04.2023 - 30.04.2023

pdfHarmonogram udzielania wsparcia 01.04.2023 - 30.04.2023 - aktualizacja