wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Rozpoczęcie spotkań w ramach Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla I tury uczestników

Informujemy, iż rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym dla pierwszej tury zrekrutowanych uczestników. Spotkania mają na celu diagnozę sytuacji zawodowej oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD).