wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Wyniki rekrutacji

W związku z zakończoną rekrutacją przedstawiamy jej wyniki.

Do pobrania

Lista kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie