wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Rozpoczęcie I tury rekrutacji

Informujemy, iż od dnia 18 marca rozpoczynamy rekrutację. Planowany okres I tury rekrutacji to 18.03.2022 r. - 31.03.2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rektutacyjnych dostępnych w biurze projektu lub w zakładce Do pobrania.