wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Rozpoczęcie II tury rekrutacji

06 czerwiec 2022

Informujemy, iż od dnia 6 czerwca rozpoczynamy rekrutację. Planowany okres II tury rekrutacji to 06.06.2022 r. - 10.06.2022 r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu lub w zakładce Do pobrania.

 

Rozpoczęcie spotkań w ramach Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego

20 kwiecień 2022

Informujemy, iż rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym mające na celu aktualizację/opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD).

 

Wyniki rekrutacji

20 kwiecień 2022

W związku z zakończoną rekrutacją przedstawiamy jej wyniki.

Przedłużenie rekrutacji

31 marzec 2022

Informujemy, iż rekrutacja do projektu (I tura) zostaje wydłużona do dnia 08.04.2022 r.